Как културно да поискаме повишение на заплатата

Shutterstock

Да започнем с най-важното уточнение – ако дълбоко в себе си не вярвате, че подобен разговор няма да доведе до желания резултат, няма смисъл да четете този текст. Ако сте убедени, че вашият шеф принципно не се вълнува от мотивирането на служителите, от това да им създава условия да растат и се развиват, няма да ви помогнат никакви съвети. Единственото, от което ще имате полза е да се замислите какво ви задържа в организация, която ви превръща в пасивна жертва, съветват от eHow money.com.

Но, това е тема на друг разговор. А сега, да се съсредоточим върху въпроса как да поговорим с ръководството за евентуално повишение – в случай, че виждате принципна възможност и основания това да се случи, но не знаете как или се боите да започнете този разговор. На практика, страхът от разговора за повишение на заплатата е един от най-разпространените. Но защо? Причините са различни, но за да ги открием, трябва да бъдем откровени пред себе си. Задайте си въпроса от какво по-конкретно се страхувате и след това анализирайте отговора си. Може би попада в списъка на

Типичните страхове:

– Всъщност, смятам, че не се раздавам на 100% и няма основание да ми повишават заплатата.

– Сигурен съм, че колкото и добре да работя, моят шеф няма да ме оцени.

– Притеснявам се да започна такъв разговор, защото до нищо няма да доведе. Най-много шефът да се ядоса.

Като цяло, да направите първата крачка към тази беседа има смисъл само когато сте напълно уверени в собствените си способности или пък сте наясно кои струни в душата и нагласите на шефа „да подръпнете”, за да постигнете успех. Подгответе се добре предварително, като обмислите аргументите си и ги подредеде по следната схема:

  • За еди-какъв си период от време, свърших еди-какво си количество работа;
  • Постигнах следните конкретни резултати;
  • Преизпълних плановете с еди-какъв си процент;
  • Средно, в отрасъла за моята длъжност в момента се плаща…, което е по-високо от възнаграждението ми в момента.
  • Като отчитам всичко това, бих искал да ви помоля за повишение на заплатите, което ще ме мотивира допълнително за постигането на еди-какви си резултати за еди-какъв си период от време.

Естествено, това е само грубо нахвърляна схема, която в реален диалог ще има много по-жив характер и ще е подплатена с конкретни аргументи.

Какво трябва и какво не трябва да правите

1. Не си струва да чакате вашият шеф сам да инициира този разговор. Ако имаше такива намерения, отдавна щеше да го е направил.

2. Подгответе се внимателно за разговора като анализирате какви взаимни изгоди от искането ви за по-висока заплата можете да предложите на ръководството. Помнете, вашият началник получава повече пари от вас, именно защото е натоварен с тежката и отговорна роля да брани бизнеса от излишни разходи, каквото в случая ще бъде вашето искане. Докато не види ясна полза в дадено решение, той няма да го предприеме.

3. Създайте си план наум на разговора и го следвайте в хода на беседата.

4. Репетирайте предварително диалога пред огледало и се подгответе отрано с разумни аргументи по евентуалните възражения, които допускате, че ще чуете.

5. Изберете най-подходящия момент като се вслушате и в интуицията си.

6. Настройте се за положителен резултат и „проиграйте” няколко пъти наум положително развитие на разговора, завършващо с нужния резултат.

Източник: https://www.manager.bg/