Качествата, които правят лидера велик

6 начина да си върнете страстта към работата
Превърнете работата в забава
Снимка: Shutterstock

Кои са най-важните качества за ефективно лидерство? Има привилегията да работя с менидъжри от цял свят, представители на широк спектър от индустрии. За това наскоро реших да поискам мнението им по този въпрос. Ето и някои от качествата, които бяха изброени от повечето лидери, независимо от мястото, от което идват, или сферата на бизнес, в която работят.

Високи морални стандарти

Абсолютно всели мениджър, на които зададох този въпрос, под една или друга форма отбеляза високите морални стандарти – кодекс на поведение и етични норми, които в никакъв случай не може да бъдат пренебрегвани. Лидерите, които дават приоритет на моралните норми, могат да се похвалят с по-продуктивни служители и по-малко недоволни работници, които искат да напуснат работа.

Ясна и постоянна комуникация

Когато лидерите общуват открито и често със служителите си, те създават у тях чувство за сигурност. Ефективната комуникация засилва екипния дух. Тя казва „ние сме заедно, в успех и в провал“.

Гъвкавост     

Когато лидерът е гъвкав и възприемчив по отношение на чужди гледни точки и мнения, той показва онзи тип психическа пъргавина, която е нужна за създаване на култура на учене и растеж. Когото ръководителят не настоява, че винаги е прав, и насърчава служителите си да споделят техните идеи и виждания, той гарантира, че неговият екип никога няма да попадне в застой и да се изчерпа от идеи. Най-успешните организации са изгради върху разнообразие на виждания, които допринасят за създаването на креативни решения и иновации.

Инвестиране в другите

Когато лидерът инвестира време и внимание и в своите служители, той гарантира, че те ще бъдат по-мотивирани, продуктивни и ефективни в работата си. Работниците ще оценят усилията, които той полага, за да помогне на тяхното развитие, и ще му отговорят с повече ангажираност, лоялност и отговорност.

Чувство за принадлежност

Добрият лидер кара служителите си да се чувстват като част от едно цяло, от нещо по-голямо от самите тях. Той им помага да се фокусира върху една обща цел. Когато хората имат чувството, че тяхната работа допринася за нещо значимо, те са мотивирани да дават най-доброто от себе си.

Безопасна реда на работа

Уверете се, че вашите служители се чувстват в безопасност на работното място и че не се страхуват да говорят за своите грешки, да поемат рискове и да се провалят. Поемането на добре обмислени рискове трябва да бъде насърчавано, а провалите да бъдат разглеждани като стъпки към успеха.

…………………

Лоли Даскал, президент и изпълнителен директор на консултантската фирма Lead From Within, в своя блог.

Редактор: Георги Георгиев

Източник: https://www.manager.bg/