Фразите, които никога не трябва да излизат от устата на един лидер

Не го казвайте!
Не го казвайте!
Снимка: Shutterstock

Нека започнем с факта, че много хора, които заемат ръководни постове, са стигнали до тези позиции заради тяхното лично представяне на работното място, техните постижения или опита им в компанията, а не защото са показали нужните качества да бъдат ефективни лидери, да служат на останалите и да помагат на своите служителите да разкрият пълния си потенциал.

Много от тези мениджъри нямат необходимата подготовка, за да знаят как да вдъхновяват и мотивират другите, особено когато става въпрос за вербалната комуникация. Въпреки че действията говорят по-силно от думите, погрешният подход в общуването може да има пагубни последствия за представянето на служителите.

Язвителните коментари, които някои мениджъри използват, за да обидят и засрамят своите служители, водят до високи нива на стрес, ниска производителност и унищожаване на екипния дух.

Това са шест фрази, които никога няма да чуете от успешните лидери:

1.„Не ме интересува чуждото мнение. Това е посоката, в която ще вървим.“

Никога няма да чуете тази фраза от устата на шефове, които поставят своя екип на първо място. Те търсят различни гледни точки по всеки въпрос. Когато са изправени пред трудна ситуация, те търсят мнението на колко се може повече хора преди да определят начина на действие. Окончателното решение, което те вземат, понякога може да не е особено популярно, но то винаги е правилно, защото е резултат на общите усилия на множество умове.

2. „Не съм отговорен за това, обвинявайте някой друг.“

Най-добрите лидери се противопоставят на широко разпространената тенденцията сред мениджърите да си търсят оправдания и извинения за личните си неуспехи и да прехвърлят вината върху някой друг. Те приемат факта, че не са перфектни и че както всички останали, понякога правят грешки. Осъзнават, че са отговорни не само пред своите шефове, но и пред екипа си. Когато лидерите дават личен пример със своята искреност и отговорност, служителите им се чувстват по-уверени да поемат различни рискове, да правят грешки и да казват „Шефе, сбърках“.

3. „Нямам нужда от допълнително обучение, знам всичко необходимо.“

Малко неща са по-дразнещи от шефове, които мислят, че умеят и знаят всичко. Добрите лидери винаги са готови да научат нещо ново и търсят начини да се обкръжават с хора, които са по-умни от тях, или поне знаят повече по определени теми. Те знаят, че всеки човек има какво да каже и че могат да научат нещо от него. Истината е, че лидерите не винаги знаят какво трябва да бъде направено и по какъв начин. Те задават въпроси и искрено се интересуват от отговорите.

4. „Затова си назначен, намери решение сам.“

Да, работата на лидерите е да назначават умни и креативни служители, които да се справят със сложни и трудоемки задачи. Когато обаче тези служители потърсят съвет и напътствие от своите ръководители, те се възползват от възможността да им помогнат и да гарантират техния успех.

5. „Нещата са такива, каквито са.”

Когато чуете тази празна фраза от вашия шеф, може да сте сигурни, че той просто иска да отхвърли важна тема, която е достойна за по-дълбоки дискусии, като незначителна. Добрите шефове са склонни да се ангажират с по-задълбочени разговори, за да проучат всички мнения и предложения по темата и да вземат общо решение, подкрепено от техните служители. Макар че тази фраза е нещо, което може да кажете на вашите приятели, докато гледате мач от дивана, тя може да ви накара да изглеждате като несериозен и мързелив, когато я използвате в професионална обстановка.

6. „Не мога да направя това за теб, не ме притеснявай повече.“

Когато използвате тази фраза, вашите служители чуват: „Не ме е грижа за теб“.  Като лидер не можете да си позволите да се поставите в ситуация, в която изглежда, че нe искате да изпълнявате ангажиментите си. Това създава у останалите чувството, че вие не сте готови да направите необходимото, за да помогнете на развитието на вашите служители, на вашия екип и на компанията като цяло.

Марсел Шуантес, основател на Leadership From the Core, за Inc.com

Източник: https://www.manager.bg/