Ефективност на предприеятието според Peter Drucker (Управленска практика)

Ефективност на предприятието според Peter Drucker (Управленска практика)

За да изпълни целта си за създаване на потребител, предприятието трябва да контролира производствените ресурси и да ги използва продуктивно. Това е административна функция на бизнеса и се нарича производителност от бизнес гледна точка.

Повече от десетина години всички говорят за ефективност. Но всъщност ние знаем много малко за ефективността и всъщност все още не сме в състояние да я измерим.

Ефективността означава, че балансът между всички производствени фактори дава най-голяма възвръщаемост с най-малко усилия.

Необходимо е не само да определим ефективността, за да вземем предвид всички фактори, влияещи върху нея, но и да определим всички цели, които отчитат тези фактори. Освен това трябва да разработим критерий, за да определим как ефикасността на заместване на физическия труд с капиталово оборудване влияе на ефективността, как да се разделят режийните разходи – по някакъв начин да се разграничи къде има ефективни и къде са паразитни разходи; как управлението на времето, асортимента на стоки, производственият комплекс, организационната структура и баланса на различните области на дейност влияят върху ефективността.

Сега можем да говорим за печалба и рентабилност, откъдето обикновено започват разговорите за естеството на бизнеса. Печалбата не е причина, а резултат. Резултатът от ефективната дейност на предприятието в областта на маркетинга, иновациите и ефективността.

Но печалбата има втора функция, също толкова важна. Икономическа дейност, тъй като това е дейност, насочена към бъдещето, и единственото, което се знае за бъдещето, е нейната несигурност, риск. Неслучайно думата „риск“ на арабски означава „да си вземем ежедневния хляб“. Поема рискове всеки предприемач да печели хляба си. Тъй като предприемачеството е икономическа дейност, то се опитва да промени нещо. Винаги отрязва клона, на който седи.

Оцеляването е предизвикателство номер едно за предприятието. С други думи, основният принцип на икономиката на предприятието не е да се увеличат максимално печалбите, а да се избегнат загубите. Компанията трябва да осигури застраховка, която покрива риска, който задължително присъства в бизнеса. И има само един източник на тази застраховка – печалба.

Какво значи “управлява предприятие”? От анализа на предприемаческите дейности, насочени към създаване на потребител чрез маркетинг и иновации, следва, че управлението на предприятието трябва винаги да има предприемачески характер. Това не е бюрократична, административна работа или създаване на политика.

От анализа също следва, че управлението на предприятието трябва да бъде креативно, а не адаптивно. Колкото повече ръководството на предприятието създава икономически условия или ги променя, вместо да се адаптира пасивно към тях, толкова повече контролира предприятието.

Нашият анализ на естеството на бизнеса също показа, че управлението, единственият критерий за оценка, който в краен анализ е ефективната работа на цялото предприятие, е рационалната дейност. Това означава, че бизнесът трябва да си поставя цели, които изразяват желаното да се постигне, а не цели, които са насочени към адаптиране към възможното (както предполага теорията за максимизиране на печалбата). Затова трябва да си поставите цели, като се съсредоточите върху това, което искате. Едва тогава човек може да реши какви отстъпки да направи възможен. За това е необходимо ръководството да види с какъв бизнес се занимава предприятието и с какъв бизнес трябва да се занимава.

Първата стъпка да разберем какъв е нашия бизнес е да намерим отговор на въпроса “Кой е нашият потребител?” – реален ли е или потенциален, Къде е? Кой е той? Как пазарува? Как да осигурим най-добрия достъп на потребителите до нашите продукти и услуги.

И накрая, най-трудният въпрос: „Какво счита потребителят за стойност? Какво търси, когато купува този или онзи продукт? ”

Всъщност възприятието на потребителя за стойност е толкова сложно, че само той самият може да отговори на този въпрос. Мениджърите дори не трябва да се опитват да отгатнат отговора, те винаги трябва да разберат от потребителя чрез систематични проучвания.