Антикризисен мениджър: каква професия е това?

Как да поставим граници в нов екип

Антикризисният мениджър е специалист, който цялостно оценява икономическото, финансовото и пазарното състояние на предприятието. Основната му задача е да стабилизира работата на компанията, да я направи финансово стабилна и в идеалния случай да й помогне да достигне ново ниво на развитие. 

Колко печели кризисен мениджър?

Възнаграждението на антикризисния мениджър варира значително в зависимост от опита и конкретните задачи, възложени му от ръководството или собственика на бизнеса:

 • Работата ще бъде свързана с търсене на тесни места в бизнес процесите, причини за икономически и други загуби. Необходимо е да се формулират и реализират планове за подобряване на оперативната ефективност на бизнеса.
 • Ако антикризисен мениджър участва като външен независим експерт, тогава плащането може да бъде почасово – като за консултантски услуги, на базата на проекти – за изпълнение на редица договорени задачи или като процент от печалбата – за привеждане на организацията до определено финансово ниво.  

Плюсове и минуси на професията

Предимството е, че опитни консултанти по управление на кризи винаги са търсени, особено във времена на икономически сътресения. Тази професия ви позволява да работите с компании от различни сфери. В съвременния свят с всеобща дигитализация, антикризисният мениджър може да работи дори дистанционно. Доходите зависят от професионализма, големината на фирмата и сложността на задачите.

Недостатъкът не е очевиден. Клиентът – тоест топ мениджър или собственик на бизнес – не винаги е готов да приложи предложения антикризисен план. Следователно работата с компанията може да спре на етапа на оценка на текущата ситуация, когато стане ясно, че ръководството и персоналът не са готови за реални промени.

Необходими умения

 • Бизнес-аналитика;
 • Системно мислене;
 • Бизнес планиране и прогнозиране;
 • Познания по финансово и управленско счетоводство;
 • Умения за общуване и преговори;
 • Правни основи на бизнеса;
 • Познания за видовете кризи в организацията и тяхната диагностика.  

Основните задачи на антикризисния мениджър

 1. Оценява текущата пазарна позиция, вътрешните процеси на компанията, силните и слабите страни на бизнеса;
 2. Формиране на стратегия за излизане от кризата;
 3. Създайте конкретен план за действие за всички структурни звена;
 4. Комуникирайте нови цели, задачи и планове за действие на персонала, помогнете на екипа да преодолее стресова ситуация;
 5. След навлизане в нов бизнес път, стабилизиране на новосъздадените бизнес процеси и организационна структура на компанията.

Основни компетенции

 • Самоувереност, която ще ви помогне да вземете непопулярни решения;
 • Силни комуникационни умения, които да помогнат на персонала да премине през трансформация;
 • Системно мислене за интегриран подход в кризисен период;
 • Висока ефективност за енергийно преодоляване на турбулентното състояние в компанията;
 • Познаване на бизнес нишата, в която ще се работи, и стратегическа визия.

Колко търсена е професията?

През следващите 2-3 години антикризисните мениджъри ще бъдат много търсени. 

Според проучване на счетоводната служба Aktion около 20% от руските малки и средни компании са съкратили или съкратили служители в началото на 2022 г. Според службата към този момент 13,7% от приходите на компаниите са намалели с повече от 50%, а 3,5% от предприятията са спрели дейността си.

А през декември 2022 г. специалисти от агенцията за подбор на персонал Ancor проведоха проучване през последната година и стигнаха до извода, че търсенето на антикризисни мениджъри рязко се е увеличило на руския пазар на труда. В същото време компаниите се стремят да привлекат специалисти от сродни области.

Добре установените бизнес процеси вече не работят и бизнесът е в състояние на турбуленция. В новите условия антикризисните и стратегическите мениджъри трябва да организират работата на предприятията възможно най-ефективно.

Анализът на списанието HR Director отбелязва, че специалистите по човешки ресурси през 2023 г. продължават да „ловуват“ антикризисни мениджъри с опит в изграждането на бизнес процеси. Преди това бизнесът преследваше амбициозни цели, като влизане в IPO и разширяване на страните на присъствие. В момента той се нуждае от практични мениджъри, които могат бързо да подобрят оперативната ефективност на компанията.

Антикризисните мениджъри са необходими точно докато компанията достигне повече или по-малко разбираема и стабилна пазарна позиция. Или докато икономическата и политическата ситуация стане по-предсказуема и предвидима. 

Ако един бизнес може уверено да планира за пет или повече години напред, тогава той се нуждае от мениджъри, които са в състояние да изградят система, да преустроят бизнес процесите и да предпишат регулации и дългосрочна стратегия. Там, където има предвидимост и стабилност, няма нужда от нападение. 

По време на кризи и несигурност винаги на преден план излизат тези мениджъри, ръководители на екипи и собственици на бизнес, които могат да поемат отговорност и да вземат решения тук и сега. Без пълна информация, без точни прогнози, вземайте решения на момента. И ако е необходимо, след това бързо ги коригирайте, за да постигнете конкретен измерим резултат.

Лидерите, за които кризата не е проблем, а техен естествен хабитат, са склонни да се държат по определен начин. Качества като способност за бързо вземане на решения, самоувереност, готовност за поемане на риск и поемане на отговорност са характерни за човек с „доминиращ“ (червен) тип поведение според теорията на DISC. 

Според тази психологическа концепция хората с “червен” тип са в състояние да преодоляват трудностите, а не да им се предават и не се страхуват от новото и непознатото. Напротив, нестабилната ситуация мотивира и мобилизира вътрешната им енергия за решаване на проблеми. За такива хора проблемите са буквално нови възможности за постигане на големи цели и реализиране на амбиции.

В моята коучинг практика срещнах собственици на фирми, които имаха други видове DISC, но това не им попречи да управляват успешно компанията. Разбирайки своите силни и слаби страни, те наемат „червени“ мениджъри, които с удоволствие вършат работата, която причинява стрес и дискомфорт на собственика. 

Невъзможно е да се научиш да бъдеш такъв – това е като да промениш естествените реакции на нервната си система. Но можете да развиете определени компетенции и умения. В работата на антикризисния мениджър устойчивостта на стрес, решителността и фокусът върху резултатите са много важни. Но все пак съществуващите черти на характера и тип поведение ще бъдат ключовите фактори, определящи способността на човек да приема предизвикателства, да не се страхува от нови неща и да реагира бързо в трудни ситуации.

Накратко: изводи за това кой е подходящ за работата

Професията антикризисен мениджър е подходяща за хора с богат опит в бизнеса като ръководител на организация или друга позиция на висш изпълнителен директор (C-level). Опитът в справянето с кризисни ситуации в една организация и доброто разбиране в различни сфери на бизнеса са важни. В този случай можете да станете професионален консултант по управление на кризи.

Но си струва да се отбележи, че в големите, системни компании може да бъде трудно за талантливите кризисни мениджъри да се разбират: всички бизнес процеси тук са регулирани, разписани в детайли и има малко място за независими решения. В такива организации по-често се очаква мениджърите да могат да се впишат в корпоративната култура и да изпълнят KPI. Високорисковите решения се вземат колективно и понякога отнема много време, за да се съгласят.