5 заблуди за маркетинга в социалните мрежи

5 заблуди за маркетинга в социалните мрежи

5 заблуди за маркетинга в социалните мрежи Като се замислим, предимствата на социалните медии май връхлетяха света на маркетинга със силата на eкзотична подправка на гладен стомах. Изведнъж бизнесът с апетит към „следващото нещо ново“ се втурна да създава Facebook страници, Twitter регистрации и блогове, за да се свърже с колкото може повече клиенти. Някъде по пътя, основите на връзките с обществеността, маркетинга, корпоративните комуникации и продажбите проправиха път на погрешни схващания за това как бизнесът трябва да управлява присъствието си в социалните мрежи.

Няма универсално правило как да бъде ръководено онлайн позиционирането с употреба на сайтовете за комуникация. Всяка маркетинг стратегия на компанията трябва да се съобразява със специфичните й цели и аудиторията.

Тук, на помощ идва списък със заблудите, свързани с маркетинга онлайн:

1. „Размерът има значение.“
Много малки фирми с присъствие в социалните мрежи тълкуват броя на натиснатия бутон „харесвам“ или феновете и последователите си като успех в брандираните медийни платформи, а не съзнават, че всъщност качеството на тези харесвания и последователи е това, което е важно. Това, че повече хора са се регистрирали и посещават страницата ви не означава непременно покачване на продажбните и дори не значи увеличение на разпознаваемостта на марката в дългосрочен план, заради по-голямото количество като измерител на интереса.

2. „Медията е съобщението.“
Само защото се предава във Facebook, Twitter, YouTube, MySpace или някоя друга модерна медия, не означава, че съдържанието не е важно. Самото съобщение носи повече тежест от медията. Винаги то е било важното, не платформата или технологията.

3. „Има светила в областта на сайтовете за комуникация.“
Не, не съществуват такива. Ето моят съвет за ситуацията, в която се срещате с някой, който се представя като „гуру“ в това поле или „експерт“: бягайте бързо!

4. „Социалните медии са нова медия.“
Не, не са. Медиите са медии по един или друг начин. И пресата, и радиото, и телевизията също са били считани за някаква форма на нова медия, а сега вече са традиционни. Освен това названието нови медии не означава, че само някакви експерти или младоци могат да оперират с тях. Нищо не заменя познанието за основите на маркетинга, в комбинация с доброто познание за специфичния бизнес, за целите му и нуждата му от автентичност в комуникациите.

5. „Социалните медии могат да бъдат поверени на пиар фирма като аутсорсинг.“
Никой не познава по-добре бизнеса ви от хората, които работят във вашия офис. Със сигурност можете да работите с агенция, за да вградите усилията си в социалните мрежи с идеите си за конкурси, състезания и подобни. Но когато дойде време за комуникиране на маркетинг съобщението на ежедневна база, вашите хора са в най-добра позиция да запазят оформената от фирмата общност от клиенти, защото най-добре я познават и са информирани кое е истински важно за нея.

Майкал И. Биликоув в сайта на сп. Entrepreneur

Източник:http://www.manager.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8-0