5 начина да изградите уникална стратегия

5 начина да изградите уникална стратегия

5 начина да изградите уникална стратегия Важна характеристика на организациите, които постигат висока производителност, е непрекъснато усъвършенстване и обновяване. И ключов елемент за постигане на това е уникалната стратегия. Уникалността се определя като “нещо, от което има само един брой, несравнима, което няма равно на себе си”. В много производствени отрасли е трудно да се разработи стратегия, която е наистина различна от тази на конкурентите, тъй като много от тях основно продават един и същ вид продукти и услуги. Въпреки това, начинът, по който те се продават, както и отношението към клиентите, могат да бъдат изключително различни.

Ето защо управлението на организациите с висока производителност намира своята уникалност както в съдържанието, така и в изпълнението на организационната стратегия. Тези компании изграждат постепенно и последователно стратегия, като по този начин създават широки възможности и пробиви. Съзнателно развиват много нови възможности и алтернативи за компенсиране на умиращите стратегии.

По-долу са изброени пет неща, които можете да направите, за да създадете благоприятни условия за възникването на уникална стратегия:

1. Предефинирайте бранша, в който работите. Така умовете на хората ще са по-отворени и ще се появяват повече възможности. Например, Southwest Airlines казва, че не е в бизнеса на авиолиниите, а в бизнеса на свободата, а Umpqua Bank не е в банковото дело, а в търговията на дребно.

2. Позволете на хората да мислят съзнателно в тази насока и след това обяснете какво прави работата уникално преживяване и какво е това, което кара организацията да се откроява от конкуренцията.

3. Наемайте хора, които са извън индустрията, за да получавате свежи идеи. Не е задължително да сте първите, открили и наложили дадена идея, за да сте уникални. Но! Винаги трябва да бъдете оригинални и различни във вашата индустрия.

4. Разработете символи, които изразяват уникалността на фирмата – както на хората ви, така и на клиентите ви. Ако мислите по различен начин за вашия бизнес, тогава вие също говорите по различен начин за бизнеса.

5. Прекарвайте времето, като преподавате на служителите уроци за уникалността на работното място. Изградете нещо като вътрешен университет, за да си гарантирате непрекъснат процес на учене.

Защо не ни споделите вашите предложения как една компания може да създаде уникална стратегия?

Андре де Уал, Management Issues

Източник:Manager.bg