3 основни финансови урока от живота

Кога настъпва време да сменим работата?

Кога настъпва време да сменим работата? Основният проблем, с който се сблъскваме, когато боравим с парите си, е тяхното управлене, а не липсата им, пише ABC Fact. Дори при минималната заплата всеки би могъл да съумява да живее без дългове и дори да заделя известна сума.

Вижте следващите 3 важни финансови урока.

Платете на себе си

На първо място, задайте си цел. Например: искате да заведете семейството си на почивка. Поставете си условие: с всеки доход да отделяте някаква част, например 5 % или 10%. Това ще бъде вашият резерв, който няма да докосвате, каквото и да се случи.

Създаване на резервен фонд

В идеалната ситуация освен спестяванията, посочена по-горе, трябва да имате и друг резервен фонд. Това са парите, които отделяте в случай, че нещо се случи с доходите на семейството. Резервният фонд трябва да бъде равен на стандартните разходи във вашето семейство за два или три месеца.

Компетентно използвайте банкови продукти

Съвременните банкови карти предлагат на своите потребители едновременно cashback (частично възстановяване при покупки) и лихви по салдото. Можете успешно да използвате кредитна карта, без да трупате дълг, а напротив – да печелите. Това е много ефективен финансов инструмент.

Източник: https://www.manager.bg/