23 САМУРАЙСКИ МЪДРОСТИ

23 САМУРАЙСКИ МЪДРОСТИ

23 САМУРАЙСКИ МЪДРОСТИ Подбрахме някои от принципите на самураите – изкусните японски воини, за които честта и съвършенството са преди всичко, и за които изкуството на войната съжителства с красотата и поезията.

1. Ако направиш грешка, поправи я. Ако го направиш без отлагане, тя скоро ще бъде забравена.

2. Да питаш, когато знаеш, означава да постъпиш вежливо. Да питаш, когато не знаеш, е абсолютно необходимо.

3. Животът е дълго пътешествие по пътя към себепознанието.

4. Ако не познаваш нито врага си, нито себе си, се намираш в голяма опасност.

5. Учи прилежно през целия си живот. Всеки ден ставай по-изкусен в сравнение с вчера, а утре – по изкусен в сравнение с днес. Съвършенството няма край.

6. Стотици победи в стотици битки не е признак на величие. Велик е този, който побеждава без да се сражава.

7. Преди да изкажеш мнението си пред един човек, помисли дали той е в състояние да го приеме.

8. Когато се сблъскваш с неуспехи и трудности, не е достатъчно просто да не се тревожиш. Трябва смело и с радост да се втурнеш напред.

9. Сериозността на болестите и нещастията се определят от нашето отношение към тях.

10. Ако успееш да разбереш едно нещо, пред тебе се откриват други осем.

11. Една дума е достатъчна, за да заявиш своята сила или своето малодушие.

12. Това, което наричат щедрост, на практика е състрадание.

13. Самураят трябва да избягва голямото количество саке, прекомерната гордост и големия разкош.

14. Който хваща меча пиян, проявява не само безразсъдство, но и малодушие.

15. Три са главните проявления на човек – външният му вид, стила на писане и маниера на говорене.

16. Врагът ти ще те презира, ако не изглеждаш перфектно.

17. Претегляй всяка своя дума и постоянно се питай истина ли е това, което възнамеряваш да кажеш.

18. Обучението прави умния по природа по-умен, а глупавият – не толкова безнадежден.

19. Не бъди безцеремонен с човек, който е дошъл при теб. Независимо дали си зает.

20. Бъди верен на мисълта си. Не се отвличай. Следвай една мисъл и не позволявай да се сменя всеки миг.

21. Да говориш много за себе си е не просто безполезно. В най-лошия случай това може да породи сплетни и да се сдобиеш с нови врагове. Вместо това по-добре си остани у дома и размишлявай върху поезията.

22. Проблемите идват, когато разчитайки на бъдещето, хората стават мързеливи и оставят нещата да се изплъзнат от ръцете им, когато след дълги размисли отлагат важните неща, вярвайки, че могат да ги свършат утре.

23. Със сигурност няма нищо друго, освен действителната цел на настоящия момент. Целият човешки живот е поредица от моменти.

Източник:http://www.gnezdoto.net/citati-i-mydri-misli/2238-23-samuraiski-mydrosti