Тест: Оценете своята емоционална интелигентност

Тест: Оценете своята емоционална интелигентност

Тест: Оценете своята емоционална интелигентност Всеки човек по различен начин използва своите емоции при вземането на решения. Най-общо казано, емоционалната интелигентност се изразява: 1) в способността да управлявате чувствата си и да не им позволявате да излизат извън контрол – например не си позволявате да се поддавате на депресии или безпокойство или да губите разсъдък в пристъп на гняв; 2) в способността да отстъпвате пред препятствия и поражения и в умението да управлявате своите пориви в необходимата посока за постигане на целта; 3) в съпричастността – умението да разкодирате емоциите на другите хора, без да ги карате да ви разказват какво чувстват; 4) в способността хармонично и мъдро да управлявате чувствата си в отношенията с хората – например да разпознаете настроението и атмосферата, царяща в групата.

Тестът ще ви помогне да определите степента на развитие на вашите емоционални способности.

1. Вие сте мениджър в организация, която се старае да поощрява уважението към расовото и етническото разнообразие. Случайно сте чули някой да разказва расистки виц. Вашите действия?

a)    Най-добрият начин да се справите с такива работи е, като не реагирате на тях, затова го игнорирате.

b)    Поканвате човека в кабинета си и обяснявате, че поведението му не е подобаващо и че ако това се повтори в бъдеще, ще последва дисциплинарно наказание.

c)    Веднага заявявате на всеослушание, че подобни шеги са неприемливи и няма да се допускат във вашата организация.

d)    Съветвате човека, разказал вица, да се запознае със специализирана литература в областта на търпимостта и взаимното зачитане на културите.

2. Във фирмата ви наскоро са назначили млад мениджър. Вие сте забелязали, че той не е в състояние да взема и най-прости решения, без да се посъветва преди това с вас. Вашите действия?

a)    Признавате, че „той не притежава необходимите качества, за да успее тук”, и намирате друг човек от колектива, който да поеме задълженията на мениджъра.

b)    Молите HR мениджъра да поговори с него за това как младият мениджър вижда бъдещето си в организацията.

c)    Нарочно му поръчвате да взема много и сложни решения, за да придобие по-голяма увереност в своите сили.

d)    Постоянно разработвате за него серия от трудни, но изпълними задания и се съгласявате да бъдете негов коучинг.

3. Вие сте служител в отдела за работа с клиенти и току-що ви се е обадил изключително сърдит купувач. Как реагирате?

a)    Прекъсвате телефонния разговор. Не си струва да се изслушват оскърбления от когото и да било.

b)    Изслушвате клиента и перифразирате това, което мислите, че той изпитва.

c)    Обяснявате на клиента, че той е несправедлив, че вие само си гледате работата и ще му бъдете признателни, ако той не ви пречи.

d)    Казвате на клиента, че разбирате колко много и основателно е разстроен, и предлагате своята помощ за решаването на проблема му.

4. По време на фирмено събрание (работна среща) ваш колега си приписва заслугите за работа, свършена от вас. Какво предприемате?

a)    Незабавно и публично доказвате, че работата е ваша, а не извършена от него.

b)    След събранието отвеждате колегата настрана и му казвате, че ще бъдете признателни, ако следващия път, когато говори за вашата работа, ви спомене.

c)    Никакви действия, не е хубаво сътрудникът да се поставя в затруднено положение пред хората.

d)    След изказването на колегата публично му благодарите за споменаването на вашата работа и по-подробно обяснявате на групата целта и резултатите от нея.

5. Опитвате се да успокоите колега, изпаднал в ярост за това, че шофьор на друга кола го е заклещил в голямо задръстване. Вашите действия?

a)    Молите го да не го прави на въпрос, нали всичко е наред и няма защо да нервничи.

b)    Включвате неговата любима радиостанция и се опитвате да му отвлечете вниманието.

c)    Присъединявате се към критиките по адрес на другия шофьор.

d)    Разказвате му как ви се е случило нещо подобно и колко сте били ядосани, докато не сте разбрали, че другият шофьор бърза за болницата.

6. Летите в самолет. Внезапно вашият самолет попада в зона на силна турбулентност и започва да се люлее. Какви са вашите действия? 

a)    Продължавате да си четете книга или списание или да гледате филм, опитвайки се да не обръщате голямо внимание на въздушната буря.

b)    Изостряте бдителността си, в случай че възникне извънредна ситуация, внимателно наблюдавате стюардесите и четете инструкциите за поведение при извънредно положение.

c)    По малко и от a), и от  b).

d)    Не съм сигурен. Никога не съм бил в подобна ситуация.

7. Вие сте студент, който се е надявал да получи отлична оценка по дисциплината, която смятате за важна с оглед на бъдещата ви кариера. Току-що сте разбрали, че сте получили „среден” за семестъра. Какви са вашите действия?

a)    Нахвърляте определен план на действие за поправяне на оценката и си налагате да го следвате.

b)    Стигате до извода, че нямате качествата, необходими за работата, за която мечтаете.

c)    Казвате си, че в действителност няма значение колко успешно сте минали курса. Вместо това концентрирате усилията си към предметите, по които имате по-добри оценки.

d)    Отивате при преподавателя и го убеждавате да ви постави по-висока оценка.

8. Вие сте застрахователен агент на посещение при потенциални клиенти. От последните 15 клиенти сте си тръгнали с празни ръце. Какво предприемате?

a)    Считате работата за свършена и си отивате по-рано вкъщи, за да избегнете пиковия час.

b)    Опитвате се да промените тактиката на действие при следващото посещение и продължавате да работите.

c)    Анализирате силните и слабите си страни, за да определите какво вероятно ви пречи да продавате успешно.

d)    Търсите външни съвети, помощ, обучение или тренинг.

9. Спорът между вас и вашия партньор се е разгорещил до такава степен, че започвате да си крещите един на друг. И двамата не сте на себе си и в разгара на спора преминавате към обиди и нападки, казвайки това, което в действителност не мислите. Какво е най-добре да се направи в подобна ситуация?

a)    Да се разберете да направите 20-минутна почивка, преди да продължите спора.

b)    Запазвате мълчание независимо от това, което казва вашият партньор.

c)    Извинявате се и молите партньора също да поднесе извинения.

d)    Спирате на секундата, събирате мислите си, а след това отново и колкото може по-точно представяте своите аргументи.

10. Ръководите група, която не е успяла да намери творческо (иновативно) решение на съществуващия проблем. Какво ще направите най-напред?

a)    Съставяте план за работа, свиквате съвещание и определяте време за обсъждане на всяка точка.

b)    Организирате среща в неработна обстановка специално за това членовете на групата да се опознаят по-добре.

c)    Започвате с провеждането на индивидуални разговори с всеки, като питате какви идеи има за решаването на дадения проблем.

d)    Започвате с провеждането на „мозъчна атака”, поощрявайки всички да казват това, което им идва наум, независимо колко абсурдни могат да бъдат изказванията.

Тестът, който току-що направихте, в никакъв случай не дава изчерпателна оценка на вашите емоционални способности. Представеният резултат е само ориентир за вашата интелигентност.

a b c d
1 2 1 3 0
2 0 1 1 3
3 0 1 0 3
4 0 1 2 3
5 1 2 0 3
6 2 3 1 0
7 3 0 1 0
8 0 3 2 1
9 3 1 0 1
10 0 3 1 2

Резултати от теста:

0 т 15 т 30 т
0% 50% 100%

Трудно ви е да се сдържате.

Не контролирате чувствата си.

Навличате си много неприятности с поведението.

Често не се замисляте, преди да вземете важни решения.

Не умеете да губите.

Разчитате повече на късмета и случайността, отколкото на съвместните усилия с хората около вас, за да постигате набелязаните цели.

Не обръщате внимание на чувствата на околните.

Задоволително ниво на емоционална интелигентност

Вие притежавате отлични умения да управлявате чувствата си и да не им позволявате да излизат извън контрол.

Умеете тактично да отстъпвате пред препятствия и поражения.

Знаете как да управлявате своите пориви в необходимата посока за постигане на целта.

Съпричастни сте към емоциите на другите хора.

Имате  способността хармонично и мъдро да управлявате чувствата си в отношенията с хората.

Източник: manager.bg