Тайните на ефективното делегиране

Не можете да бъдете ефективен ръководител, ако не сте овладели изкуството на делегирането. Макар че някои лидери смятат, че делегирането не си заслужава, защото отнема прекален много от тяхното време и внимание, ако то бъде реализирано по правилния начин, ще забележите, че вашите служители са по-продуктивни и щастливи от своята работа.

Когато служилите ви знаят, че им вярвате достатъчно, за да им възложите важна задача, те стават по-мотивирани и ангажирани с нейното качествено изпълнение.

Според едно изследване, 53% от предприемачите вярват, че могат да увеличат бизнеса си с повече от 20%, ако делегират само 10% от своите задачи на някой друг.

Ако все още не сте се научили как да делегирате ефективно, започнете с тези 8 прости стъпки:

1. Винаги давайте обратна връзка

Уверете се, че винаги споделяте с вашите служители както позитивните отзиви, така и критиките към тяхната работа, за да знаят къде се справят добре и какво трябва да бъде подобрено. Значително по-вероятно е доброто им представяне да продължи по-дълго, когато те получават признание и биват поощрявани. Бъдете щедри с повишенията, бонусите и благодарностите, когато някои се представя наистина изключително.

2. Наблюдавайте напредъка на служителите по делегираните задачи

Важно е от време на време да проследявате напредъка на вашите служители, за да улавяте проблемите в момента, в който те възникват, а не след като са се превърнали в критични. По-неопитните служители имат нужда от повече надзор, докато „ветераните“ могат работят по-добре в по-свободна обстановка, която им позволява да използват собствената си инициативност и изобретателност.

3. Дефинирайте ясно какво искате от вашите служители

Уверете се, че служителите ви разбират отговорностите и задълженията, които поемат, когато им делегирате задача. Поискайте от тях да повторят каква точно е задачата им и да потвърдят, че я приемат.

4. Делегирайте правилните неща

Сред основните неща, които може да делегирате, попадат често повтарящите се задачи, присъствието на определени срещи и дейностите, които ще са част от бъдещите отговорности на екипа. Запазете за себе си оценките на представянето, консултациите, поверителните задачи, възложената конкретно на вас работа и чувствителните ситуации.

5. Давайте напътствия, когато е необходимо

Ако работата на вашите служилите се отдалечи прекалено много от резултатите, на които сте се надявали, когато сте им делегирали задачата, трябва да предприемете незабавни и решителни коригиращи действия. Никой не печели от пълното ви абдикиране от отговорност по делегираната задача. Дискутирайте ситуацията с вашите служители и приемете план, който да върне работата в правилната посока. Ако ситуацията не се подобри, прекратете работата на вашите служители по задачата и се върнете пълния контрол върху нея.

6. Предоставете на служителите си необходимите правомощия, за да свършат работата

Делегирането на задачи трябва да бъде придружено с делегирането на власт, или с други думи на ресурсите и правомощията, които са необходими за свършването на работата. Делегирането на власт може да означава да позволите на служител да представлява вашата компания на среща с инвеститори или пък да разполага с бюджет за реализацията на определен проект.

7. Вземете предвид уменията и интересите на вашите служители

Когато делегирате работа, първо трябва да вземете предвид уменията на вашия служител, неговият интерес към задачата и работното му натоварване. Запознайте се с неговото представяне в изпълнението на подобни задачи в миналото – работи ли добре в екип, в какви условия е най-продуктивен и как се справя с работата под напрежение.

8. Задайте ясни очаквания

Обяснете ясно какви са общите цели на задачата и какви са стандартите, които ще бъдат използвани за измерването на постигнатите резултати. Уверете се, че целите са конкретни, постижими и измерими.

Питър Икономи, автор на бестселъра „Managing for Dummies, The Management Bible, Leading Through Uncertainty“, за inc.com

Източник: https://www.manager.bg/