Ще познаете добрия лидер по приоритетите

Ще познаете добрия лидер по приоритетите
Ще познаете добрия лидер по приоритетите
Снимка: Shutterstock

Докато анализирах компании, известни със своята здравословна работна среда , забелязах ясна тенденция, която не може бъде отречена.

Лидерите на тези организации поставят нуждите на другите на първо място и насочват светлините на прожектора към своите служители и техните лични постижения и успехи

Добрите лидери създават реципрочна връзка между компанията и нейните служители, в която личните постижения на всеки човек са успех за организацията като цяло и обратното.

Разбира се, развитието на екипите не зависи само от лидерите. Всеки служител носи отговорност за своя собствен професионален растеж и за постигането на личните си цели в рамките на организационната структура.

Най-добрите лидери обаче се отличават от останалите с начина, по който се държат със своите служители. Те култивират работната среда, която повишава мотивацията и държи производителността на високо ниво. Тези лидери не гледат на своите служители си като на подчинени, а като на равноправни партньори, с които споделят общ интерес и цели.

За да създадете подобна работна среда, трябва да знаете какви са най-важните приоритети за добрия лидер.

1. Великият лидер предоставя възможности за обучение и развитие

Добрите мениджъри ценят познанието и насърчават „културата на учене“ в рамките на организацията. Те изпращат ясното послание, че „професионалното развитие на нашите хора е един от най-важните ни приоритети“. Кой човек би отказал подобно отношение?

Тези лидери изграждат среда, в която служителите се  чувстват свободни да поемат рискове и да правят грешки. Те насърчават инициативността и ценят провалите, защото разбират, че истинските уроци идват именно от там.

2. Добрият лидер дава смисъл и цел на работата на своите служителите

Нека бъдем честни, отегченият служител е непродуктивен служител. Не позволявайте да се стига дотам. Давайте на работниците си задачи, които да имат очевиден принос за развитието на компанията.

Служителите са по-мотивирани, когато знаят, че работата им има смисъл и, че помагат за постигането на важна цел, която има трайно въздействие върху организацията. Нека знаят, че техният труд променя живота на вашите клиенти към по-добро. Покажете им, че имат важна роля в механизма, който задвижва фирмената машината.

3. Великият лидер насърчава и подкрепя

Q12 Engagement е прочуване на Галъп, което показва, че когато шефовете насърчават и подкрепят своите служители, те дават всичко от себе си, за да се представят възможно най-добре и да отговорят на инвестираните в тях доверие и ресус.

Представете си следната ситуацията. Как мислите, че ще се представите, ако служителите ви трябва да отговорят на следните въпроси:

Има ли някой на работното място, който насърчава моето развитие?

Когато съм на работа, имам ли възможността да правя това, което мога най-добре?

Говорил ли съм с някой за моя професионален напредък в последните шест месеца?

Имал ли съм възможността да науча нещо ново в последната година?  

В проучването на Галъп, служителите, които са отговорили положително на тези въпроси са били от компании с по-високи нива на производителност от средното и са показали много по-малка склонност да напуснат работа.

Преобладаващото мнение посочва прекия ръководител като критично важния човек в изграждането и поддържането на приятна работна среда. Това изследване за пореден път показва, че хората напускат заради шефове, а не заради компаниите.

 

Марсел Шуантес, основател на Leadership From the Core, за Inc.com

Източник: http://www.manager.bg