Реклама, маркетинг и пропаганда – да си припомним разликата

Реклама, маркетинг и пропаганда - да си припомним разликата
Реклама, маркетинг и пропаганда - да си припомним разликата
Илюстрация: Shutterstock

Някои от техниките на пропагандата се доказаха като ефективни инструменти в рекламата в последните години. Самата реклама е инструмент на бизнеса в маркетинга му, съставна част от цялостна стратегия, в която се използват и много други подходи, например пиара. Смята се, че в съвременните демократични общества няма място за пропаганда, въпреки че всеки ден ставаме свидетели на нейни прояви.

Всъщност къде е разликата?

Маркетингът и рекламирането са тясно свързани бизнес концепции, обясняват авторите в chron.com. Пропагандата е много по-общ комуникационен термин, който се отнася до внушаването на неистини и преувеличени твърдения, които отделни хора или групи в обществата подкрепят заради дадена цел или кауза. В някакъв смисъл пропагандата може да се нарече широк чадър на убеждаващата комуникация, докато маркетингът и рекламата са специфични прояви на бизнеса. В тях трябва да се казва истината и да не се разпространяват подвеждащи твърдения. Обявяването на такива подлежи на регулация и наказания в развитите общества.

Някои от техниките на пропагандата се доказаха като ефективни инструменти в рекламата в последните години. Самата реклама е инструмент на бизнеса в маркетинга му, съставна част от цялостна стратегия, в която се използват и много други подходи, например пиара. Смята се, че в съвременните демократични общества няма място за пропаганда, въпреки че всеки ден ставаме свидетели на нейни прояви.

Всъщност къде е разликата?

Маркетингът и рекламирането са тясно свързани бизнес концепции, обясняват авторите в chron.com. Пропагандата е много по-общ комуникационен термин, който се отнася до внушаването на неистини и преувеличени твърдения, които отделни хора или групи в обществата подкрепят заради дадена цел или кауза. В някакъв смисъл пропагандата може да се нарече широк чадър на убеждаващата комуникация, докато маркетингът и рекламата са специфични прояви на бизнеса. В тях трябва да се казва истината и да не се разпространяват подвеждащи твърдения. Обявяването на такива подлежи на регулация и наказания в развитите общества.

Източник: http://www.manager.bg