Лиценз за 1 работно място KamiSL MSSQL версия

300лв.

Лиценз за 1 работно място KamiSL MSSQL версия

Включва инсталацията на програмен продукт KamiSl Pro за едно работно място – Kami server + Kami client за 1 работно място, като лицензът е валиден за неограничено време.