Най-важното: Да познавате клиентите си

Най-важното: Да познавате клиентите си
Най-важното: Да познавате клиентите си
Снимка: Shutterstock

Един класически възглед гласи, че малкият бизнес е гръбнакът на икономиката. Или поне така казват политиците в предизборните си кампании.

Действително, развитието на малката фирма, семейна или не, е от ключово значение за всяка държава. Обикновено с него се нагърбва собственикът, отговорен за търговията, разпространението, а на даден етап и за маркетинга.

И малкият бизнес не може без маркетинг, смятат експерти. И се съгласяват, че собственикът или управител често няма този вид образование и макар и да е експерт по търговските въпроси, няма достатъчно време, за да изкара курс и да чете специализирана литература, във връзка с тази дейност. В този смисъл авторите в chron.com припомнят една от най-важните особености в маркетинга, които всеки мениджър, а и всеки образован човек, трябва да има предвид. Става дума за връзката между тактика и стратегия – двата стълба на маркетинга.

Маркетинг стратегията, подчертават те, е план за достигане на специфична цел, докато тактическият маркетинг е начинът, по който се достига тази цел. В бизнеса стратегията е широка цел, каквато са постигането на продажби или пазарен дял. Или създаването на определен имидж на бизнеса. Тактиката за създаване на имидж или марка може да използва игра с цената спрямо тази на конкурента. Тя поставя фирмата в сегмента, в който създателите й си я представят – висок клас продукти, масово производство, регионален играч и т.н.. Когато създавате маркетинг план, започнете с широките стратегии и ги подкрепете със специфични тактики.

Един класически възглед гласи, че малкият бизнес е гръбнакът на икономиката. Или поне така казват политиците в предизборните си кампании.

Действително, развитието на малката фирма, семейна или не, е от ключово значение за всяка държава. Обикновено с него се нагърбва собственикът, отговорен за търговията, разпространението, а на даден етап и за маркетинга.

И малкият бизнес не може без маркетинг, смятат експерти. И се съгласяват, че собственикът или управител често няма този вид образование и макар и да е експерт по търговските въпроси, няма достатъчно време, за да изкара курс и да чете специализирана литература, във връзка с тази дейност. В този смисъл авторите в chron.com припомнят една от най-важните особености в маркетинга, които всеки мениджър, а и всеки образован човек, трябва да има предвид. Става дума за връзката между тактика и стратегия – двата стълба на маркетинга.

Маркетинг стратегията, подчертават те, е план за достигане на специфична цел, докато тактическият маркетинг е начинът, по който се достига тази цел. В бизнеса стратегията е широка цел, каквато са постигането на продажби или пазарен дял. Или създаването на определен имидж на бизнеса. Тактиката за създаване на имидж или марка може да използва игра с цената спрямо тази на конкурента. Тя поставя фирмата в сегмента, в който създателите й си я представят – висок клас продукти, масово производство, регионален играч и т.н.. Когато създавате маркетинг план, започнете с широките стратегии и ги подкрепете със специфични тактики.

Източник: http://www.manager.bg