Най-важните въпроси във всеки маркетинг план

Най-важните въпроси във всеки маркетинг план
Най-важните въпроси във всеки маркетинг план
Снимка: Shutterstock

Замислете се на колко различни видове реклама попадаме всеки ден. Телевизия, радио, вестници, списания, плакати, онлайн … а в някои заведения я има дори и там, където и царят влиза сам!

Като фирма, за вас е важно да се отличавате. Нужна е стратегия. И тя не трябва само да покрива въпроса как ще се отличавате от конкуренцията. Това е един дълъг и добре обмислен процес, който започва с вашия маркетинг план.

А за да бъде той успешен, трябва да покрива следните ключови фактори:

 • Кои са потенциалните ви клиенти?
 • Кой е най-ефективният начин да информирате потенциалните си клиенти?
 • Какво искат клиентите ви?
 • Как може да представите продуктите или услугите си по привлекателен начин?

Вгледайте се внимателно в целевата си група. Каква е тяхната възраст, пол, професия, доходи, образование и място на живеене?

Ако продавате скъпи автомобили наистина е загуба на време да се целите в аудитория с ниски месечни доходи. Разбира се, те биха могли да посетят салона и да направят тестово шофиране на автомобила. Но ще могат ли наистина да си позволят да изплащат месечните си вноски? Разбира се, това може би на някой няма да му прозвучи добре, но в крайна сметка смисълът и целта на всеки бизнес е печалбата.

Проучете в детайли конкуренцията си:

 • Кой е най-близкият ви пряк или непряк конкурент?
 • Кои са силните и слабите ви страни?
 • Анализирайте пазарните данни.

Сега сравнете вашите продукти или услуги с конкурентните:

 • Има ли търсене на предлаганите от вас продукти или услуги?
 • Кои са приликите и разликите между вашите продукт или услуги и тези на конкурентите?
 • Оценете отличителните предимства на вашите продукти или услуги.

След като веднъж вече сте идентифицирали с какво вашите продукти или услуги са различни, може да започнете описанието. Подчертайте своите уникални отличителни характеристики. Какво точно предлагате? Вашият продукт е: по-лесен за употреба, по-бърз, по-малък, по-евтин?

Сега вече знаете с какво точно вашата компания е по-добра в предлаганите продукти или услуги. Вече сте готови да се изправите пред своя маркетинг план. Във вашия маркетинг бюджет трябва да бъдат включени:

 • Рекламен и промоционален план
 • Разходи, свързани с провеждането на рекламната кампания и промоциите
 • Рекламни и промоционални материали
 • Възможните рекламни канали и приблизителните разходи за всеки от тях

Това ще ви помогне да разберете колко може да похарчите и как ще е най-ефективно да инвестирате определения бюджет. Сега трябва да се фокусирате върху ценовата си стратегия. Напишете кратко описание на технологията си на ценообразуване. Няколко елемента могат да ви помогнат да определите ценовата си стратегия:

 • Позиция на конкурента
 • Позициониране под цената на конкурента
 • Ценово позициониране равно на конкурента
 • Различни ценови нива (важи само за сектора на услугите)
 • Компоненти на услугата
 • Разходи за материали
 • Разходи за труд
 • Режийни разходи

В заключение, маркетинг планът трябва да ви осигури дългосрочните и краткосрочните цели, както и стратегия за постигането на тези цели. Важно е да отделите, колкото е нужно време за разработването на маркетинг плана. Този процес може до известна степен да се сравни с отглеждането на дете. Ще бъде успешен, само ако му е отделено достатъчно време и внимание.

Ейприл Дънкан за About.com

Източник: http://www.manager.bg