Когато си тръгва страхотен професионалист

Когато си тръгва страхотен професионалист

Когато си тръгва страхотен професионалист Разбираемо е всеки лидер да се чувства нещастен, когато един от топ служителите му напусне. Все пак този подчинен умишлено слага край на служебните взаимоотношения, така че в ситуацията има и елемент на лично отхвърляне. Освен това лидерът трябва да замести този важен член на екипа си, което може да е доста голямо предизвикателство. Като резултат ценният кадър, който се е запътил към изхода, често бива третиран лошо от водача, който дълго след това злослови срещу бившия си подчинен. Какви са последиците от този тип поведение?

Помнете, че целият ви екип следи внимателно развоя на тези събития. Преди самото напускане е възможно шефът да е говорил позитивно за този топ талант. Ако обаче същият този работодател започне да плюе бившия си служител след неговото напускане, негативното му мнение се стоварва върху неговата собствена репутация, тъй като другите членове на екипа виждат това поведение като непрофесионално и ненужно. Уважението към лидера избледнява. Избледнява и доверието.

Впоследствие, служителите започват да се притесняват, че ако подадат едномесечно предизвестие за напускане, шефът им ще ги уволни веднага, което ще им създаде финансови затруднения. Затова те пазят в тайна факта, че търсят други кариерни възможности извън компанията, а предизвестието идва като неприятна изненада, която предизвиква острата реакция на лидера. А тя, на свой ред засилва разрушителния цикъл на причина и резултат.

Как да пресечете този цикъл?

Първо, отърсете се от нагласата, че търсенето на професионални възможности извън компанията е акт на нелоялност. Уверете хората си, че когато попаднат на добра алтернатива, нямате нищо против те да се възползват. Не са длъжни да се крият от вас. Ако наистина ви е грижа за членовете на екипа ви, ще искате най-доброто за тях и семействата им. Ще има случаи, в които конкурентни компании ще правят на ваши подчинени страхотни предложения, които не можете да надскочите. Насърчавайте хората си да обсъждат тези оферти с вас. Така бихте могли да въведете промени, които да ги накарат да останат.

Второ, гледайте на напускането като на завършване на университет. Много вероятно е инвестициите ви в този топ кадър да са го подготвили за новия му пост. Той трябва да си тръгна с вашата благословия и искрени пожелания за успех. Този тип реакции показват, че наистина искате най-доброто за този човек, и запазват взаимоотношенията ви позитивни. Може пък след година-две вие да разполагате със страхотно предложение за него. Ако поддържате топло отношения, ще можете да го привлечете обратно.

Какви са последиците от тези видове поведение?

1. Топ служителите ще ви уведомяват, когато търсят друга работа, което ще ви даде възможност да вникнете в – и евентуално да отговорите на – техните нужди. А и ще сте по-подготвени да намерите заместник, ако това е необходимо.

2. Ще избегнете риска от загуба доверието и уважението на останалите членове на екипа си.

3. Бившият ви подчинен ще говори позитивно за вас пред другите в бранша.

4. Ще можете да привлечете топ таланта си обратно.

5. В бранша ще започне да се говори, че инвестирате в хората си така, че те да могат да се развиват, и че искрено ви е грижа за тях. Повече и по-добри кадри ще искат да работят за вас. Това е гърнето със злато в края на дъгата.

Лари Стърнберг, президент на Talent Plus, за LinkedIn.com

Източник: http://www.manager.bg