Импортиране на продажба от файл създаден в Ексел

Стъпки за импортиране на продажба от предварително избран файл от Ексел

  1. Създаваме таблицата със следните полета – каталожен номер, наименование, брой

Артикулите трябва да бъдат създадени предварително в програмата

  1. Създаване на продажба

Трябва да създадем продажба в Kami SL с клиента и вида на продажбата и да я запишем, без да попълваме съдържание в нея

Създаваме продажбата, за да може да се генерира УНП по нея

Избираме следното меню

Избираме Импорт на продажба от Ексел и ни се отваря следния прозорец

Избираме си файла от който ще създаваме продажбата, както и трябва да си изберем обекта в който ще се импортират продуктите от файла в Ексел

Забележка: Кодът на артикула трябва да бъде уникално поле, а не да има няколко продукта с един и същи код, защото се получи грешен импорт

За да се проверява условието за дублиране на кода на артикули, трябва да бъде пусната тази настройка в системни настройки