Доверието дава крила на екипа

Няколко идеи как да запазите мотивацията и концентрацията на вашия екип

Няколко идеи как да запазите мотивацията и концентрацията на вашия екип Идеални екипи няма. Всички сме допускали грешки. Макар че през повечето време хората си вършат работата, понякога се стига до провал. Често мениджърите не знаят коя е причината и как да се справят с тихите вълнения и с центробежните сили.

Искам да знаете, че във всеки екип с проблеми хората не си вярват достатъчно. Това има много тежки последици, защото те започват да избягват откритите спорове. И така намаляват шансовете си да стигнат до най-добрите решения.

За да създадете доверие между колегите, дайте им повече възможности да се опознаят.

Обядвайте заедно и си говорете, като насърчавате всеки да разказва за себе си. Когато те научат повече един за друг, някак неусетно се увеличава доверието помежду им.

Ако хората не са достатъчно фокусирани върху работата, това не значи непременно, че им липсва морал или че са лоши професионалисти. По-вероятно е да се окаже, че няма ясна цел пред тях, което им действа демотивиращо. Ако това е така, как да очакваме да се представят добре, да дават всичко от себе си?

Първата стъпка към по-добро представяне на екипа е изграждането на доверие и сплотеност.

Предлагам техника, която може да помогне в изграждането на отбора. Помолете колеги от HR отдела да зададат на всеки няколко съвсем обикновени въпроса. Ето какви трябва да са те:

  • Кои от вашите действия оказваха влияние върху работата на екипа в предишния ви офис?
  • За какво отговаряте сега?
  • Какви трудности срещате?
  • Какви са идеите ви за преодоляването им?
  • С какво ще се гордеете, когато проектът приключи?

Отговорите трябва да станат публично известни. Добре е всички свободно да ги дискутират. Това упражнение помага на хората да мислят за конкретни резултати като част от общата цел на екипа. Формира разбирателство и взаимно доверие.

Ан Фийлд, писателка на бизнес тематика/INC.com

Източник: https://www.manager.bg/