Дайте им власт да използват силните си страни

Снимка: Shutterstock

Всеки мениджър иска членовете на неговия екип да си сътрудничат, да поемат отговорност за собствените си решения и да проявяват начин на мислене, фокусиран върху растежа и развитието. Какви обаче са стъпките, които лидерите трябва да поемат, за да гарантират, че техните служители ще разкрият пълния си потенциал и ще дадат най-доброто от себе си за успеха на компанията?

В работата ми с високоефективни екипи забелязах, че мениджърите постоянно насърчават своите служители да разширяват и развиват своите познания и умения. Тези лидери осъзнават факта, че приспособяването на личния им управленски стил към качествата на техните хора е ключът към изграждането на печеливши екипи. Ето няколко неща, които правят добрите лидери, за да гарантират успеха на своите екипи:

1. Възполват се от силните страни на своите служители

Наскоро проведох проучване на 500 служители, работещи в сферата на професионалните услуги. Тези от тях, които бяха част от най-успешните екипи и работеха за най-печелившите компании заявиха, че се чувстват „овластени да вършат работата си по възможно най-добрия начин“ и че техните ръководители „ги насърчават да използват силните си страни всеки ден“.

Истината е, че този факт не е никак изненадващ. Друго проучване на Gallup показва, че хората, които имат възможността да прилагат своите качества и силни страни в ежедневната си работа са 8% по-продуктивни и с 15% по-склонни да продължат да работят за същата компания в сравнение с останалите. Те също така са по-склонни да се съгласят с твърдението, че харесват работата си и това, което правят всеки ден.

2. Създават безопасна среда на работа

Може би най-важният фактор за ефективността на един екип е чувството на безопасност на работното място, или иначе казано, способността на членовете на екипа да мислят и действат по начина, който намират за най-добър, без да се притесняват за някакви негативни професионални или социални последици. С други думи, това е възможността да бъдете себе си.

От Google стигнаха до същото заключение, след като направих проучване на 180 от техните екипи, за да научат защо някои са толкова успешни, а други не. След редица тестове, изследователите са достигнали до един единствен фактор, който е бил характерен за работата на всички високоефективни екипи – чувството на безопасност.

Мениджърите могат да насърчават безопасната атмосфера, като показват лична уязвимост. Когато лидерите признават своите грешки, търсят съвети и демонстрират готовност да слушат, те показват, че правенето на грешки не е нещо фатално, а просто първата стъпка към напредъка.

3. Обединяват екипа около общи цели

Най-добрите екипи постигат високата си продуктивност и ефикасност чрез споделени цели и ясно начертан общ път към успеха – как изглежда той, какви са предизвикателства предлага и как ще стигнем до неговата крайна точка? Изграждането на споделена визия за бъдещето означава, че всички членове на екипа знаят какво се очаква от тях, каква е конкретната роля, за която отговарят, и какви са най-важните приоритети и цели на екипа.

Разбира се, мениджърите са в центъра на този процес. Тяхната работа е да помогнат за определянето на тези цели и разпределянето на ролите по такъв начин, че те да отговарят на силните страни на техните служители. Когато лидерите отделят повече внимание на работата на совите екипи, под формата на обратна връзка и редовни разговори, техните служители се чувстват по-уверени в действията си и се представят значително по-добре.

За съжаление, не съществува някаква тайна формула за създаването на печеливш екип. Изграждането на такъв отнема години и винаги започва от нулата. Стига обаче да имате подходящите инструменти и ресурси, като фокусът върху силните страни на хората, безопасното работно място и ефективната комуникация, може да създадете един изключителен екип, който да постигне велики неща и да устои на теста на времето.

Джо Хърш, автор на „The Feedback Fix“, за Inc.com

Източник: https://www.manager.bg/