10 ключови разлики между шеф и лидер

10 ключови разлики между шеф и лидер
10 ключови разлики между шеф и лидер
Източник: Sakura Vector / Shutterstock

Съществува огромна разлика между т.нар. „шеф“ и истинският лидер. Тези двама души се държат по коренно различен начин, имат специфични стилове на ръководство, изграждат различни взаимоотношения с колегите си и т.н.

Шефът винаги е мениджър, който има подчинени, докато в основата си лидерът е есенцията на групата. Той вдъхновява и мотивира всеки свой колега индивидуално.

Затова, без да губим повече време…

Шефът е безчувствен, а лидерът – състрадателен.

Шефът казва „Аз“, а лидерът – „ние“.

Шефът използва хората, а лидерът ги развива.

Шефът всява страх. Лидерът – печели доверие.

Шефът си приписва заслуги, а лидерът – ги отдава там, където е необходимо.

Шефът микроменажира, а лидерът – делегира.

Шефът мисли в краткосрочен план, а лидерът – в дългосрочен.

Шефът е твоят „шеф“, а лидерът – твой „колега“.

Шефът се фокусира върху прогреса, а лидерът – върху хората.

Източник: http://www.manager.bg