Секция за сваляне на последните версии на Kami SL клиент и сървър

Kami SL 3.0 СУПТО версия

 

Самите файлове, може да свалите от следните линкове:

 

Kami Client

https://kamisl.com/wp-content/uploads/Client.zip

https://kamisl.com/wp-content/uploads/Client.exe

 

Kami Server 

https://kamisl.com/wp-content/uploads/Server.exe

https://kamisl.com/wp-content/uploads/Server.zip

 

Как да инсталирате новите ехе-та

Трябва да ги свалите от следните линкове локално на Вашите компютри.

(При клик върху линка се свалят автоматично на вашия компютър в секция download)

След това трябва да ги запишете в съответните директории (Може да си запазите и старите ехе-та, като ги преименувате по друг начин)

Kami SL client – намира се в C:/program files/Kami SL/ Kami SL client – заменяте файла Client.exe

След което стартирайте Kami SL от тази директория, а не от прекия път на Desktop

Kami SL server – намира се в C:/program files/Kami SL/ Kami SL client – заменяте файла Server.exe