Импорт на доставка от шаблон на Excel

180лв.

Импорт на доставка от шаблон на Excel –

Описание: От предварително зададени параметри в Екселския шаблон се импортира доставка в Kami SL. Създава се нов документ Доставка, който не е приключен и на който може да смените валутата на доставка (в шаблона по подразбиране е лв.).

Ако има артикули, които са нови и не присъстват в базата данни се създават, като артикулната група към които принадлежат, както и доставчика се избират в момента на Импорт.

След това може да си смените атрибутите от редакция на артикул