Еникомп.ЕУ ЕООД търси партньори от София и страната за разпространение на програмен продукт Kami SL Търсим партньори от София и страната за разпространение на програмен продукт Kami SL.

Партньорите могат да бъдат от различни сфери – компютърни фирми, консултантски фирми, дистрибутори на касови апарати и др.

Партньорите получават безплатна версия на програмата за лична употреба и демонстрация.

Отстъпките за разпространение на програмата са от 20-40% от стойността без ДДС.

Ние се стремим цялата информация, съдържаща се в този Уеб сайт, относно Еникомп.ЕУ ЕООД и неговите партньори, да е точна в момента на публикуване.
Въпреки това, ние не поемаме никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на този Уеб сайт или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се в Уеб сайта линкове.

Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, анализите и мненията, публукувани на сайта, са базирани на външни източници.

Информацията и материалите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на “последна инстанция”.