[yith_wcwl_wishlist]

Вашият бележник за KAMI SL- интегриран програмен продукт за управление на логистиката, търговската, финансовата, транспортната и сервизната дейност на една фирма с отдалечени клонове – офиси, складове, магазини и други бизнес обекти.

Софтуерът от серията KAMI SL е разработен с първокласно проектирани цели за практическа лекота при използването му и висока способност за интеграция което включва:

Отворен достъп до БД, с прилагане на средства като Microsoft Office при структура на програмния продукт както следва:

  • Локална мрежа с главен компютър (сървър) за база данни и свързани към него клиенти, посредством N-tier технология.
  • Глобална мрежа между сървърите на фирмата в отделните обекти. Връзка с дискети, Dail-up, e-mail или наети линии.
  • LAN, клиент/сървър или n-tier конфигурации, използвайки  безплатния Firebird 2.1. платформи.
 • Нива на достъп за всеки потребител и група потребители.
 • Възможност за запис и следене работата на всеки потребител в системата.
 • Архивиране и възстановяване на базата данни в случай на системен срив.
 • Възможност за възстановяване на информацията в даден обект от информацията в централата на фирмата.
 • Високо ниво на интеграция с други системи и други БД, както и обслужване чрез ODBC и различни автоматични офис апликации през OLE и DDE.
 • Интегрирани с KAMI SL  софтуерни пакети на Microsoft Office (Word, Excel,).
 • Уникална динамична връзка и механизъм за връщане назад, за управление чрез релационни данни, без загуба на “мястото”, от което е извършено действието.
 • голямо удобство при маркиране с цел селектиране на групи или записи, по критерии избрани от потребителя. Help  за всеки екран, спрямо контекста.
 • потребителски екрани с възможност за адаптация спрямо потрбителя.
 • многообхватен и на различни нива контрол с пароли за права на достъп
 • разширена потребителска Setup конфигурация.